Sam Tam Yielder

Sam Tam viser hvordan man yielder under en workshop i København.