August 2015

cover

 

Nyhedsbrev august 2015

Så har vi bevæget os ind i august måned og det er ved at være tid at skue fremad mod efterårets aktivitetsmuligheder.
Dette nyhedsbrev vil indeholde lidt info om min nye bog som er meget tæt på release, lidt om upcoming workshops og opstart af den kontinuerlige undervisning – og et lille uddrag fra ovenstående bog.

Bog
Min nye bog – Tai Chi, Qi Gong og standing meditaion er landet hos Forlaget og bliver udgivet om godt en uge. En lang proces synes tæt på en markant milepæl.
Jeg afholder reception/bogrelease 25. august fra 17 – 19 i Charlottehaven, Østerbro. (se nedenstående link)
http://www.charlottehaven.com/da/om/nyheder/healthclub/ny-bog-af-torben-bremann

Flere boghandlere har rykket Forlaget for om udgivelsesdato holder denne gang, da der er en del købre på venteliste, så det er jo super!
Det er mit ønske at bogen kan medvirke til at skabe større interesse i befolkningen for Tai Chi, Qi Gong og standing meditation.

Workshops
Der er mange workshops på programmet for efterårssæsonen – og allerede en om Daoyin kommende lørdag 22. august fra 10 – 14. Link til kalenderen med worksdatoer og indhold er her:
http://internalmartialart.dk/kalender/

Flere har spurgt til, om det var muligt at jeg lidt oftere end det månedlige nyhedsbrev gjorde opmærksom på kommende workshops, da de ind imellem opdager en workshop der havde deres interesse – for sent. Det har jeg taget til efterretning, og vil derfor hver 14. dag udsende en mail udelukkende med upcoming workshops. de førstkommende er som følger, og resten kan som skrevet ses i linket til kalenderen:

22. august: Daoyin (kinesisk selvmasage) (10 – 14)
https://billetto.dk/da/events/daoyin-selvmassage

25. august: Bogrelease og reception på Tai Chi, Qi Gong og standing meditation (17 – 19), Charlottehaven
http://www.charlottehaven.com/da/om/nyheder/healthclub/ny-bog-af-torben-bremann

5. september: Vifte- og stokform (10 – 15)
https://billetto.dk/da/events/vifteogstokform

12. september: Workshop skulderbæltet (10 – 14)
http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-skulderbaeltet

13. september: Workshop meditation (13 – 17)
http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-meditation-siddende-staende-og-gaende

14. september: Foredrag Mænd. motion og myter (19 – 21), Charlottehaven
https://billetto.dk/da/events/mandeforedrag

2. – 4. oktober: Workshop Tai Chi og Qi Gong (fredag 18- 21, lørdag og søndag 10 – 17)
https://billetto.dk/da/events/workshop-taichi-og-qi-gong

Opstart af kontinuerlig træning
Vanen tro starter træningen/undervisningen op første uge i september. Denne gang bliver første træningsgang torsdag 3/9.
Jeg har i år valgt at lave yderligere en klasse – mandag fra 20 – 21 – hvor hovedfokus vil være på det martiale/selvforsvarsmæssige aspekt af Taiji.
Jeg holder priserne på samme niveau som i de to forgående sæsoner, ligesom princippet med at der ikke betales ekstra fordi man benytter sig af alle klasser, fastholdes. Altså samme pris uanset hvor ofte du kommer. Klassen med fokus på selvforsvar, applikationer, m.m., er det kun muligt at deltage på, hvis du går på et eller flere af den andre hold og dermed er bekendt med den type træning og undervisning jeg står for. Dette for at sikre og minimere risikoen for eventuelle skader med afsæt i manglende  basistræning. Når det er sagt, så er sandsynligheden for skader tæt på nul, da undervisningen vil blive tilrettelagt og bygget op fra bunden.

Træningstider og priser:
Mandage: 18:00. – 19.00: Taiji begynder/fortsætter (Sam Tams form)
Mandage: 19.00. – 20.00: Taiji øvet (Form, pushhands, partner øvelser, forskellige våbenformer kan indgå)
Mandage: 20.00. – 21.00. “Fightplay” (applikationer/martial art aspect)
Torsdage: 18:00. – 19.00: Taiji – Sam Tam’s Form
Torsdage: 19:00. – 20.00: Partnerøvelser.

Al undervisning foregår i Gladsaxe Sportshal, 2860 Søborg.

Nye elever kan komme til i september og januar. I disse måneder er du velkommen til at deltage i en gratis prøvetime. Resten af året er det kun muligt efter aftale.

Priser:
– 1 måned: 400,-
– 3 måneder: 995,-
– 6 måneder: 1700,-
– 1 måned + 2 privattimer  1200,-
– 3 måneder + 6 privat timer: 2995,-
– Derudover privatundervisning efter aftale.

For de mere morgenfriske underviser jeg i år med opstart 29. september hos Gladsaxe Oplysningsforbund:
Taiji:         9.00 – 10.40
http://www.g-o-f.dk/Bevaegelsegof08/Taichigof2013.aspx
Qi Gong:  10.45. – 12.25
http://www.g-o-f.dk/g-o-f/Bevaegelsegof08/bevaeggof2013/hold.aspx?skoleid=21823bf3-dc09-4df0-9960-92f6009925b7&kategoriid=21ddda6f-a482-40bb-8fc8-9ab5016b0c53&holdid=a416d4ae-b426-4a73-8e54-a4b800edfaba
Begge hold foregår på Telefonfabrikken, telefonvej 8, 2860 Søborg.

Uddrag af kommende bog
Småklip forskellige steder fra indledningen:

 
“Tell me and I forget. Show me and I remember. Involve me and I understand”
– Kinesisk ordsprog

… Den bog, du sidder med i hånden, er en bog om Taiji, Qi Gong og stående (standing) meditation.
Der findes mange træningsystemer, der har fokus på at styrke kroppen, men meget lidt eller intet fokus på styrkelse og udvikling af sindet. Omvendt eksisterer der mange meditative praksis, som har fokus på styrkelse og udvikling af sindet, men til gengæld negligerer kroppen.
Taiji og Qi Gong styrker både sind og krop. Derudover er Taiji også et selvforsvarssystem og en livsfilosofi.
Taiji, Qi Gong og standing meditation kan trænes af alle uanset alder. Det kan tilpasses den enkeltes formåen, og der kan tages hensyn til og reguleres i forhold til eventuelle kropslige problematikker. En del af øvelserne kan foretages siddende ‒ ligesom der er øvelser, som kan udføres liggende.

Tidens besættelse af, at det at se fit ud er lig med et godt helbred, er et forholdsvis nyt fænomen, set i forhold til hvor længe mennesket har eksisteret. Stramme, hårde og knudrede muskler ses fejlagtigt som det samme som at være fit.
Det kan være vanskeligt at acceptere og forstå, at det at træne bestemt ikke handler om at udmatte sig selv for at opnå nogle gode, sundhedsmæssige resultater. Specielt når vi er blevet indoktrineret med sætninger som “no pain no gain”.
Virkeligheden er snarere en anden. Bevægesystemer som Taiji og Qi Gong, som har balancering af knogler og led i højsædet, og hvor bevægelserne sigter mod at være flydende med frigørelse af led og en given slip på al overflødig muskelspænding, er et langt bedre bud på en hensigtsmæssig motionsform. Her trænes musklerne uden udmattelse, den fysiske balance udvikles, og smidighed og mobilitet bevares.
Dertil kan lægges styrkelsen af knogler og en integrering af krop og sind og egen oplevelse af ro og velvære.
Et velafbalanceret skelet er fundamentet for afspændte muskler og fri bevægelighed af leddene.

I den vestlige verden er der specielt i disse år megen fokus på stress og dets følgevirkninger. Forskningen har klarlagt, hvad der finder sted i kroppen og sindet, når vi er under pres og stress. Derimod har interessen for at undersøge og klarlægge, hvad der sker i kroppen, når den er i hvile, ro og balance, fyldt meget lidt. I fjernøstlige kulturer har der derimod været tradition for, at netop discipliner, som styrker modpolen til stress ‒ ro, hvile og regeneration ‒ har været dyrket i årtusinder. Meditation, Yoga, Taiji og Qi Gong er eksempler på det.
I både Taiji, Qi Gong og standing sætter vi hele systemet på standby. Vi fremmer aktiviteten i den del af vores nervesystem, der har med ro og hvile at gøre. Vi udvikler et mere roligt og dybt åndedræt og en oplevelse af at være centreret i en hektisk dagligdag. Med andre ord: alle modpolerne til stress.
Da jeg for mere end 10 år siden skrev min første danske bog om Taiji og nogle år efter fulgte den op med en lignende om Qi Gong, var min hensigt, at de begge skulle være introduktionsbøger om emnet. Letlæselige, overskuelige, fri for mysticisme og overtro og udformet, så enhver med eller uden forudgående forudsætninger kunne læse dem og få udbytte af dem. Det var ligeledes magtpåliggende for mig, at de ikke var for lange, men kunne læses på et par timer, og de skulle begge være fyldt med illustrationer og billeder, så læseren kunne prøve kræfter med nogle af øvelserne, hvis der opstod et ønske herom.
Altså en let indføring i emnerne, som alligevel gerne skulle holde vand.
Der er løbet meget vand gennem åen siden da, og det er nu blevet tid for en ny bog, baseret på mine mere end 25 års erfaring.
Jeg har i denne bog valgt at gå et spadestik dybere og søgt at kombinere det letlæselige og den enkle indføring fra de tidligere bøger med en grundigere gennemgang af nogle af de væsentligste, bagvedliggende principper ‒ specielt i relation til Taiji.
Som forfatter bliver man ofte tudet ørerne fulde med, at der skal defineres en målgruppe ‒ altså ikke spændes over en for bred gruppe. Jeg kan godt lide udfordringer og har derfor valgt i denne bog at skrive både til begynderen og den let øvede og den øvede. Og jeg har valgt at favne bredt ved at skrive om både Taiji og Qi Gong og stående meditation i en og samme bog.
Hovedfokus i bogen vil være på Taiji, idet de bagvedliggende principper i de fleste tilfælde ligeledes gør sig gældende for standing og Qi Gong.
Standing vil være en hjørnesten og rød tråd gennem hele bogen, hvor du vil opleve igen og igen, at jeg vender tilbage til standing og beskriver nye vinkler og tilgange.

Jeg har rejst langt og meget for at finde mine lærere. Krydset høje bjerge og dybe dale i min søgen. Jeg har ved tilblivelsen af bogen genlæst mine mange dagbøger fra ophold og træningsperioder hos mine lærere. Fra gamle luftpostbreve fra Shanghai (hvor en af mine tidlige lærere boede), som tog uger at modtage. Til notater, billeder og videoer fra Singapore, Malaysia, New Zealand, Taiwan, Vancouver m.m., hvor andre af mine lærere har været bosat. På det følelsesmæssige plan har jeg haft mine op- og nedture ved gensynet med alle disse oplevelser. Det har på mange måder været et deja-vu med de sidste 25 år af mit liv.
Jeg er hverken guru eller master. Jeg er højst sandsynligt ikke engang specialist. Men jeg har haft en interesse i snart 30 år og været så heldig via min nysgerrighed, mit gåpåmod og min vedholdendhed at have haft nogle fantastiske lærere og mødt en masse mennesker, der har inspireret og påvirket mig.
Min passion i livet er bevægelse ‒ både i fysisk forstand og mentalt. Jeg brænder for at hjælpe andre mennesker i deres udvikling, og det er motiverende og livsbekræftende for mig at se mennesker lykkes med deres drømme og mål.

Jeg har valgt at bruge den første del af bogen til at gennemgå og skrive faktuelt omkring kroppen ‒ fødder, åndedræt, brystkasse, rygsøjle m.m. Det har jeg gjort af flere grunde:
Dels fordi det er min erfaring, at de fleste med interesse for kroppen gerne vil have lidt fakta om, hvordan den fungerer. Og dels fordi der i mange ‒ specielt udenlandske bøger ‒ skrives de mest besynderlige ting om, hvorledes rygsøjlen bør positioneres under udførelsen af Taiji og Qi Gong, hvordan vægtfordelingen bør være på fødderne, åndedrættet m.m. Mange af disse teser har intet hold i virkeligheden, men har afsæt i en manglende viden og forståelse omkring kroppens opbygning, funktion og brug. Og så er det mit håb, at afsnittet vil være en hjælp til de lærere, der måske ikke i forvejen har disse kundskaber.
Taiji og Qi Gong er naturligt. Vi skal derfor ikke indtage kropspositioner eller udføre bevægelser, der er det modsatte. Vi bør derimod sigte hen imod at sætte kroppen fri og lade den finde tilbage i sit naturlige udgangspunkt/leje.
Når du enkelte gange har på fornemmelsen, at jeg gentager mig selv ‒ så er det ganske rigtigt. Og fuldt bevidst. Dels vil jeg ofte gentage på tidspunkter, hvor du allerede har tilegnet dig noget viden om et emne, og der derfor er plads til tilføjelser og nuancer. Dels er det en helt klar del af processen omkring at lære Taiji og Qi Gong ‒ at gentage.
Der vil være ting, jeg beskriver på en ‒ lad os kalde den mere simplificeret – måde i den del af bogen, der hedder Taiji 1, og lidt anderledes eller med flere hints i Taiji 2.

Bogen kan læses på flere måder. Den er delt op i selvstændige afsnit, kapitler og dele, hvor du sagtens kan vælge blot at læse de afsnit, som du umiddelbart synes virker interessante, uden at du behøver at læse hele bogen. Selvfølgelig er der en rød tråd i bogen, og du vil naturligvis få det bedste udbytte ved at læse den hele.
Hvis din interesse er mere til Taiji end Qi Gong eller omvendt, ja så kan du springe det modsatte afsnit over. Og har du ingen interesse i, eller ved du i forvejen, hvordan din krop fungerer, kan du droppe hele første del af bogen.
Mit råd til dig vil dog være: Læs den hele. Skim den først, og start så fra begyndelsen, og læs den i bidder, som giver mulighed for refleksion, prøv måske en foreslået øvelse, og lad den synke ind, før du fortsætter. Én ting er at forstå noget intellektuelt, noget helt andet at få det integreret i krop og sind. Jeg har modtaget korrektioner, som det har taget mig nogle ganske få sekunder at forstå rent intellektuelt ‒ og måneder til hele år at integrere og gøre til mine egne.
I den del af bogen, som hedder Taiji 2, vil der være udsagn og øvelser, som ikke umiddelbart giver den store mening for begynderen – andet end i form af en mulig intellektuel forståelse. På et senere tidspunkt med mere erfaring i bagagen vil det åbne sig op for dig.
Indimellem foreslår jeg øvelser og giver instruktioner omkring samme. Og som noget helt nyt har jeg i denne bog lagt link ind flere steder til små videosekvenser, som på en langt mere illustrativ og instruktiv facon viser den øvelse, det Formstykke, den standing, eller hvad det nu måtte være, jeg gerne vil formidle.
Bogen kan på denne måde fungere som en slags arbejdsbog.

Du vil erfare, at jeg har en mening og en holdning ‒ ikke mindst omkring det ansvar det er at påtage sig lærerrollen

Sidste del af bogen har jeg helliget til enkelte uddrag fra mine dagbøger omkring mine egne oplevelser hos min nuværende lærer og lidt om mit eget liv med Taiji.

Torben