Hvad er Qigong?

Qi gong kan spores over 5000 år tilbage, og fra at være en disciplin der gik i arv indenfor en familie – fra far til søn – og oftest hemmeligholdt for udefrakommende, har den i dag bevæget sig hen imod en åbenhed der har betydet, at qi gong har bredt sig til vesten og udøves dagligt af flere hundredetusinde mennesker. Samtidig har qi gongs veldokumenterede gavnlige effekt på helbredet betydet, at qi gong i dag er genstand for forskning i en stærkt stigende grad både i Østen og Vesten. I Kina er det almindeligt, at et hospital kan tilbyde behandling i vestlig medicin, akupunktur, massage, urtemedicin samt qi gong. Behandlingstilbuddet i qi gong kan deles op i to typer:

1. type af qi gong er udført af en qigongmester på en patient. Det vil sige, qigongmesteren holder sine hænder over de områder på patienten som er ramt af sygdom. Det er videnskabeligt påvist, at der fra qigongmesterens hænder udstrømmer en kombination af elektromagnestisk, infrarød bølgelængde, som er målbar med teknologisk måleudstyr. Denne påvirkning har vist sig, at have en positiv effekt overfor visse kræftformer og sygdomme i nervesystemet.

2. type af qi gong er øvelser som udføres af personen selv, efter vedkommende er blevet undervist i disse. Denne form for qigong har en veldokumenteret positiv effekt på ubalancer og problemer i fordøjelsessystemet, kredsløbet samt nervesystemet. Det er den sidste type af qi gongøvelser der undervises i på Centret for Taiji og Qi Gong. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at lære Qi Gong, man behøver ikke være kineser, interesseret i mystik, filosofi, new age tilhænger e.l. for at lære qi gong.

Hvad er qi gong?
For at forstå hvad qi gong er, er det nødvendigt at vide hvad ordene betyder. De fleste kinesiske ord kan oversættes på flere måder, men i det her tilfælde peger de forskellige variationer hen imod en forholdsvis ensartet betydning: Qi ( udtales tji) betyder frit oversat energi. Gong betyder at arbejde med, at opnå færdigheder i. Qi Gong betyder at arbejde med energi. Eller opøve en færdighed i at arbejde med energi. Men hvad er energi ? Når vi i Vesten bruger begrebet energi er det ofte i forbindelse med fysik eller kemi. Fra eletromagnetisme til atomreaktorer. Fra solens stråler til batterier. Kraften i naturfænomener som vulkaner og tyfoner. Når vi beregner vores kalorieindtag i kosten omregnes det til energi.

Men den energi vi her skal beskæftige os med skal forståes som “kropsenergi”. Kropsenergi er den energi der ligger til grund for hvordan vi har det, – fysisk såvel som psykisk. Når vi siger ting som : ” Jeg har ingen energi “. eller “hun er fuld af energi”, kommer vi faktisk ubevidst med udtalelser om energiens tilstand i kroppen. Hvordan vi har det, hvordan vi føler afhænger af vores energis tilstand og mængde. Vi kan sammenligne vores kropsenergi med et batteri:

Nogle batterier er små og kan f. eks lige akkurat holde lys i en lommelygte, andre er store og kan starte et tog. Jo mere der bliver brugt af batteriet, jo mere skal det lades op igen. Qi gong er en metode til at forøge størrelsen på dit ” batteri “, og lade det op til sin fulde kapacitet. Det er en måde til at forøge dit energipotentiale! Den energi der cirkulerer i dit energisystem. Hvad er dit energisystem ? Det er en slags ” kontrolsystem ” over alt andet i din krop, – alle organerne, musklerne, øjne, øre, følelser. Qi gong lærer dig at “kontrollere dit kontrolsystem”. Det lærer dig at tage vare på dig selv. Qi gong stimulere og forøger flowet af energi i din krop, sådan at energien effektivt strømmer gennem hele dit energisystem og opløser og fjerner blokeringer.

Der findes over flere hundrede forskellige former for qi gong. De har alle som grundlæggende hensigt at styrke både den fysiske krop og den mentale side. Nogle har oprindelse i buddhistiske traditioner, andre i taoistiske eller tibetanske. Nogle er designet specielt til kampsport , f. eks. taiji, andre til spirituelle formål, og atter andre udelukkende med det formål at styrke helbredet, fysisk såvel som psykisk. Dem vi underviser i på Centret for Taiji og Qi Gong danner grundlaget for hovedparten af de andre. De er gennemprøvede gennem flere årtusinder, er nemme at udføre og har en veldokumenteret positiv effekt på helbredet. Qi gong er udviklet udfra det man kan kalde erfaringsvidenskab. Det samme er gældende for akupunktur, massage, urtemedicin, kiropraktik, etc., ja selv den vestlige medicin bygger for en stor del på det samme.

Erfaringsvidenskab kan kort sagt, betegnes som noget der udvikler sig ud fra erfaringer. I qi gongs tilfælde har man eksempelvis udført nogle bevægelser og erfaret at disse har haft en bestemt effekt på kroppen eller sindet. Dernæst har andre udført de samme bevægelser og opnået en tilsvarende effekt. Efter de samme bevægelser igen og igen har resulteret i en ensartet effekt på forskellige mennesker, har man kunnet konkludere at disse bevægelser skaber lige præcis denne påvirkning. Senere har man så ved teoretisk analyse opnået en forståelse for den opståede effekt. Hovedparten af alle menneskers handlinger bygger på erfaringer. Vi tænker bare ikke over det. Når vi er små børn har vi endnu ikke selv gjort os de store erfaringer, hvorfor forældre gør deres bedste – bygget på deres erfaringer – for at hjælpe deres børn. Når vi fryser tager vi varmt tøj på, når vi sveder tager vi det af, alt sammen fordi vi af erfaring har opnået en indsigt i hvad der er hensigtsmæssigt i den pågældende situation.

Qi gong bygger på erfaring. Flere tusinde års erfaring. I dag er vi i stand til at ” dokumentere ” med højteknologisk viden og apparatur hvad man har vist siden qi gongs oprindelse: Det virker!!! Immunforsvaret styrkes, nervesystemet bringes i en tilstand af regeneration, blodtrykket normaliseres, – kort sagt kroppen bringes i en tilstand af ligevægt. Systemet slåes på standby. Batteriet sættes til opladning. Den tilstand man bringer sig selv i når man udøver qi gong kaldes : qi gong tilstanden. Qi gong tilstanden er en tilstand af vågen opmærksomhed. Den er svær at beskrive med ord og lader sig bedst erfare. For alligevel at give dig en ide om, at hvad qi gong tilstanden er kommer her en beskrivelse af en af basis qi gong øvelserne vi underviser i.

Du skal stå med fødderne i en hoftebreddes afstand og armene hængende afspændt ned langs siden. Du skal stå med anvendelse af så lidt muskelkraft som muligt. D.v.s. at du kun benytter lige præcis den muskelkraft som er nødvendig for at holde dig opretstående. Du kan evt. vippe lidt frem og tilbage over ankelleddet for at finde det sted hvor du hverken spænder på forsiden eller bagsiden af kroppen. Herefter skal du “tømme” overkroppen. Det vil sige give slip på al overflødig spænding i overkroppen – helt oppe fra toppen af hovedet, nedover for- og bagside af kroppen – helt ned til fødderne. Du kan evt. tage en dyb indånding og derefter på  udåndingen slappe af i musklerne i hele kroppen fra top til tå , og kun stå med lige akkurat brug af den muskelkraft der er nødvendig for at opretholde den stående stilling. Du kan vælge at holde dine øjne åbne eller du kan lukke dem. Der er en tendens til, at hvis øjnene holdes lukkede, er man mere opmærksom på lyde udefra, hvorimod hvis øjnene er åbne er opmærksomheden rettet mere indad i kroppen. Uanset hvad du vælger, er det vigtigt at du slapper af i musklerne i og omkring dine øjne. Herefter står du bare. Det er helt almindeligt at du vil få en oplevelse af, at du tænker mere end du plejer. Det gør du ikke. Du er bare mere opmærksom.

En del af øvelsen består i at skærpe din opmærksomhed ! Det er så sjældent vi tager os tid til ikke at foretage os noget. I dagligdagen arbejder vores hjerne konstant på højtryk, men når vi laver qi gong sigter vi hen imod at give vores hjerne og krop et pusterum. Det er derfor naturligt, at der dukker alle mulige usammenhængende tanker op , rester fra vores dagligdag. Måske kommer vi pludselig i tanke om noget vi har glemt, etc. Det er den samme tilstand en del mennesker befinder sig i, umiddelbart før de skal sove. Eller om sommeren på stranden, når man ligger og solbader. Pludselig dukker den indre dialog op.

Tricket er, at lade tanker være tanker uden at styre dem. Når der dukker en tanke op – betragt den som du ville betragte billederne på en film. Lad den passere forbi. Det er ikke nemt i starten, men med en smule øvelse vil du opdage at det bliver lettere. Og hvis du før havde svært ved at falde i søvn om aftenen, vil det også blive lettere for dig. Qi gong er en fantastisk opøvelse i at lytte til din krops signaler. Til at lære dig at gøre det der er hensigtsmæssigt for dig, i stedet for at vente til eksempelvis et lille ubehag i skulder/nakke området har udviklet sig til en spændingshovedpine. Du udvikler og opøver en vedvarende evne til at gøre det der er godt for dig og dit helbred.