Nyhedsbrev oktober 2016

 

sommerlejr 2

Dette nyhedsbrev vil omhandle min netop overståede træningstur til Sam Tam, lidt om Tai Chi instruktør uddannelse/Tai Chi intensive 2017, Qi Gong uddannelse, Online undervisning 2017, private sessions, min egen Tai Chi workshop i slut november, upcoming workshop med bl.a. Rob Liberti, event med Sam Tam 2017, m.m.
Efter jeg kom hjem fra Sam Tam for en uge siden, har kalenderen været godt fyldt med undervisning, privat elever og workshop. Weekenden blev tilbragt med elever fra Hong Kong, der var oppe for at blive undervist intensivt i tre dage. Mit ophold hos Sam Tam, var som altid begivenhedsrigt og lærerigt.

Mit ophold hos Sam Tam:
Dem af jer der gennem årene har fulgt mine nyhedsbreve ved, at jeg tidligere har beskrevet, at det at komme over til min lærer Sam Tam, føles lidt som at “komme hjem”.
Jeg har ikke længere tal på, hvor mange gange jeg har været der, men et eller andet sted mellem 25 – 30 gange.
Jeg bliver ind imellem spurgt om hvad jeg dog kan blive ved med at lære, om ikke jeg har lært alt hvad der er i hans system. Langt fra – og det kommer jeg aldrig til. Sam Tam har trænet i mere end 65 år, har haft usædvanligt dygtige udøvere indenfor Qi Gong og Martial Art som lærere – kombineret med hans eget særlige talent for disse ting. Så brønden bliver aldrig tom, jeg vil aldrig nå derhen, hvor han ikke længere har mere at give.
Mit eget hoved fokus i disse år er på, at blive endnu mere “soft”, endnu bedre til at yielde, at bevæge mig længere ned af “the path of internal”, bruge mindre force og lade energien flyde mere frit, at opnå bedre timing, at være mere spontan og 100 % til stede – i min Martial Art og min Qi Gong – og i livet. Jeg tænker der er rigeligt at arbejde med for en tid …
Jeg har ved mange lejligheder understreget, at hvis det blot handlede om Martail Art, så er jeg ikke sikker på, at jeg kunne have bibeholdt interessen i så mange år. For mig handler det om at integrere de grundlæggende principper bag Taiji om at yielde, at være lyttende, at kunne neutralisere, være og forblive centreret uanset ydre omstændigheder, være afspændt uden at kollapse, etc., i det daglige liv, hvor det virkelig står sin prøve. At forene “the Martial and Civil art of Taiji”. Det motiverer mig, det giver mening for mig.
Hver gang jeg besøger Sam Tam, er det også et gensyn med gamle venner og et møde med nye. Denne gang mødte jeg for første gang Charlie Jenks, som i mange år var oberst i den amerikanske hær, og underviste kampsoldater i “close combat”. Han har selv været udsendt flere gange til bl.a. Afghanistan og været i kamp der. Det var ganske interessant at træne selvforsvar med et menneske der har erfaring fra kamp i det virkelige liv, hvor det ikke var træning og udveksling på venskabelig vis, men en kamp på liv og død. Han er netop pensioneret og hans egen hovedinteresser i dag er, Taiji, Qi Gong og hot yoga.
Derudover trænede jeg en del med flere af dem jeg har kendt i 10 år, og som altid tropper op, når jeg er i byen.
Jeg fik også mulighed for ved flere lejligheder at træne med en direkte elev gennem 5 år af Yang Shao Shung ( Yang Cheng Fu’s søn), hvilket var en ganske interessant oplevelse.
Min egen træning bestod primært i en masse bouncing opad Sam Tam’s madras, forskellige Qi Gong set, herunder bjørnen og fuglen fra 5 – Animal Qi Gong, træning af hans låse (chinna) – og masser af yielding, yielding, yielding.
De der kender Sam Tam godt ved, at han ikke bruger de store superlativer når han “roser” sine elever, men mere siger ting som, “not bad”. Denne gang fik jeg dog mange roser med på vejen – både fra ham, og ikke mindst hans derboende elever.
Der var bred enighed om, at jeg virkelig havde udviklet mig meget det sidste halve år, hvilket kan være svært selv at mærke. Sam Tam sagde bl.a. stolt, at jeg var en “miniature” af ham med min egen flavour, min egen specialitet og min egen vej. Eller som han udtrykte det en anden dag, som måske ikke lyder så flatterende: “You have finally entered the door to the internal. Beforehand, you stood outside and took a glimpse in, and stole whatever fragmented piece you could get. Now you are indoor, and are on your way to leave the external for good”:
Aftenerne hvor jeg oftest er alene med Sam Tam, holder jeg særligt af. Det er ikke ualmindeligt jeg behandler ham lidt, giver ham lidt massage, løsner en arm, en skulder, arbejder med et nakkestræk på ham e.l., for som han siger, at mærke mine hænder og hvordan jeg arbejder. Jeg tænker der også er en bonus for ham i at være i modtagerens rolle.
Det er også om aftenen vi får de mere dybe snakke. Det synes, at han ligesom jeg selv, finder, at når dagen går på hæld, skabes der rum til fordybelse og refleksion. Det være sig om ting der rører sig i privatlivet, og om de mere raffinerede detaljer i det indre arbejde.
Jeg har altid perioder under mine ophold hos Sam Tam, hvor jeg føler mig mere nøgen, mere hudløs, mere åben. Det er en del af processen og et nødvendigt trin for at videre udvikling kan finde sted. Og denne gang var ingen undtagelse. Sam Tam kan være meget konfronterende og intimiderende og opholdet er intenst, men det er på denne usikre grund mine største skridt fremad sker.
Under mit ophold denne gang, var jeg samtidig påvirket af min nylige involvering i et dybt kærlighedsforhold, hvor vi for første gang var adskilt i længere tid, med de udfordringer det kan føre med sig. Også her, kom jeg ud i nogle hjørner af mig selv, som det formentlig ellers ville have taget mange måneder at nå hen til. Jeg lærer mig selv bedre at kende – og det er jeg taknemmelig for.
Min dagbog der har fulgt mig trofast siden jeg begyndte at lære fra Sam Tam er ved at være fyldt. Det bliver spændende for mig at se, hvilken betydning det får for mig, når det sidste ord, den sidste sætning er skrevet i den.

bouncing-med-charlie
(Undervisningssituation hos Sam Tam)

Tai Chi instruktør/Tai Chi intensive:
Min instruktøruddannelse/intensive med opstart i 2017 er ved at tage form.
Den vil bestå at 1/2 årige selvstændige blokke, som hver især afsluttes med en eksamen/test.
Den er åben for alle – både dem med et ønske om at undervise, dem der har undervist i årevis og gerne vil gå i dybden – og dem der udelukkende ønsker at deltage ud fra et ønske om at stikke dybere.
Det bliver intenst, og træning hjemme er en nødvendighed.
Hvert modul består af 80 timers undervisning fordelt på ca. hver 3. mandag aften og 4 – 5 weekender.
Jeg er ikke helt færdig med at tilrettelægge endeligt program, men vil blive det i løbet af 10 – 12 dage.
Jeg mangler at sætte datoer på weekenderne (hænger bl.a. sammen med, at flere af mine elever er hos Sam Tam nu), og jeg mangler endelig pris. Det ligger derimod fast at, jeg maksimum vil have 10 deltagere. At første træningsaften bliver mandag 30. januar. Så hvis du tænker det er noget for dig, så  skriv mig en mail og noter dig datoen.

Qi Gong Uddannelse:
Jeg får rigtig mange henvendelser om hvornår jeg starter nyt hold op. jeg afslutter et hold første weekenden i november, og næste hold vil blive i begyndelsen af marts – også her kommer dato snart, men jeg skal lige have noget rejseaktivitet fastlagt først. Skriv gerne hvis du har interesse.

Online undervisning:
Videoerne til min online undervisning – både den internationale Taiji og den nationale Qi Gong – bliver optaget i november, og vil have opstart i februar 2017. Det bliver et meget spændende program og et ønske jeg har haft i flere år, der vil blive realiseret. Der vil være ugentlige videotræninger, materiale på skrift, Skype sessions m.m. Der vil komme meget mere information om det senere på året.

Gratis åbent hus arrangement:
Jeg skrev i mit seneste meget korte nyhedsbrev, at der i forbindelse med mit nye samarbejde med Rygklinik Gladsaxe, vil blive afholdt et åbent hus arrangement tirsdag 11. oktober, 19.00. – 20.30.
Det vil være det første af sin slags, men vi vil løbende afholde lignende arrangementer med forskellige temaer. Selvom selve arrangementet er gratis, så er tilmelding nødvendig, hvilket du kan gøre ved at følge linket her:
https://system.easypractice.net/event/holder-bent-hus-med-gratis-foredrag-om-fdder-samt-saerlige-jubilaeumstilbud-til-de-fremmdte

Workshop grounding og sensitivitet:
Den kommende lørdag (8. oktober) afholder jeg en meget populær workshop med fokus på grounding og sensitivitet. Den er åben for alle, og altså ikke kun for personer med interesse for Taiji og/eller QI Gong.
Jeg har afholdt workshoppen mange gange, og den har ofte været overtegnet ganske hurtigt. Der er et par enkelte pladser ledige, og tilmelding er muligt her:
http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-grounding-og-sensitivitet

Workshop Rob Liberti:
Jeg synes ikke du skal gå glip af denne workshop, hvis du har mulighed for at deltage!
En meget spændende workshop med Rob Liberti – mangeårig elev af Dan Harden, og bl.a. 5. dan i Aikido – finder sted 22. – 23. oktober. Primære fokus vil være på øvelser der sigter mod at opbygge internal force – eller som beskrivelsen er her:
“BENEFITS OF INTERNAL TRAINING:
1. Balance
It stands to reason that any human who can present a physical structure that remains stable against load in and out and is hard to throw has an advantage over a tight -and hence light- and easier to throw structure.
2. Neutralization
Ability to absorb and redirect force without techniques, just movement. It is obvious that a human who can do this has advantages in both time and entry in combatives.
3. Power
Many external guys can hit, so how do we talk about advantages to power delivery? The mechanics behind them. External power requires windups, weight shifts and extensions that are far more readable and a result can be avoided easier. Secondly, they typically require two stage movement. Internal power delivery on the other hand is much more difficult to read, or feel, require no wind-up and can be delivered repeatedly inside someones guard or time loop.
4.Timing
The ability to neutralize and be in all the time provided incremental fractions of time advantage and by default most people find themselves on a reactive loop even when they try to strike and or feint and enter. I have not seen an external guy be able to produce the effect.
5. Gassing
Using less force to do actual and meaningful things, provides more air over the long haul. this comes to the fore in grappling and in wielding weapons. I think internal training provides an advantage there as well.

My opinion is that all things being equal, internal movement is a superior delivery system for all martial arts.
Internal body skills will make anything, anyone does for balancing or off-balance resistance better at it.
Can you do this? You can’t use any waza, not use your hands, or any offensive techniques and then…..
1. Have a 220 pound man push your chest with one hand in an attempt to push you over.
2. Then two hands as hard as he can
3. Then have him pile drive into you
4. Then even casually.. to severely pull you and push you around while you stand there without moving your feet.
Then
5. Have him push you and -without you moving- you breathe and he starts to collapse downward
6. Do the above with a stick in your hands while he pushes with you not moving
Then
7. Place your hands on his chest and not move you shoulders or body in any discernable way and send them 3-6′ with your touch
It isn’t what you *call* it. It’s in whether or not anyone can do it. The experiment- by design- leaves no wiggle room to discuss movement or technique. If you can do these types of things… then you are exhibiting basic forms of internal skills
And If you cannot…..
Then be honest with yourselves that there is something out there you don’t know.”
Du kan tilmelde dig workshoppen her:
https://billetto.dk/da/events/workshop-rob-liberti

Event med Sam Tam 2017:
Jeg fik vendt muligheden med Sam Tam om, at han kommer til Danmark i 2017, og afholder et privat arrangement hos mig “by invitation only”, og meget tyder på det bliver en realitet. Pga. hans meget bookede kalenderen, bliver det sandsynligvis i september 2017. Hvis du ønsker at komme i betragtning til dette arrangement, så skriv mig lige en mail, så jeg kan sætte dig på listen. Når tiden kommer og jeg skal sammensætte deltagergruppen, vender jeg tilbage.

Workshop Taiji og Qi Gong med undertegnede:
Jeg har datoen for min egen tre – dages workshop på denne side af jul, men ikke endeligt program. Det vil blive færdig tilrettelagt i løbet af ugen og lagt på billetto klar til tilmelding. Men jeg har datoerne – så skriv dem gerne i kalenderen: 25. – 27. november.

Private sessions:
I den weekend vi lige har haft, havde jeg elever på besøg fra Hong Kong. Om to uger er det fra England. Flere og flere benytter sig af muligheden for at komme og lære på “one on one” basis. Er det noget for dig, så er du velkommen til at kontakte mig.

Ellers er der blot tilbage at ønske dig en god oktober måned

Torben