Nyhedsbrev august 2016

billeder2

Knap halvvejs inde i denne sidste sommer måned, er det tid at skue lidt fremad og se hvad efteråret og vinteren byder på af muligheder for træning, workshops, m.m. Normalt ville jeg for længst have sammensat et tæt program og reklameret det ud, men i år, har jeg med fuldt overlæg valgt at vente til nu … Dels fordi mit program for vinteren var en anelse for tæt – ofte arbejdende to måneder af gange før en enkelt indlagt fridag – og så dels fordi jeg er i gang med at planlægge en masse spændende ting der kommer til at ske fremadrettet de kommende år. Og skabe plads til det stigende antal elever fra udlandet, der kommer for at modtage undervisning henover weekender. Dette nyhedsbrev vil bl.a. omhandle de kommende workshops – herunder workshop med Rob Liberti, lidt om status på Sam Tam’s eventuelle besøg til Danmark i 2017, opstart af den kontinuerlige hold undervisning, kommende Taiji – instruktør uddannelse med opstart primo 2017, online-undervisning i både Taiji og Qi Gong, private sessions, mit nye samarbejde med Rygklinik Gladsaxe v. Huong Le, m.m.

Kontinuerlig holdundervisning:
Traditionen tro, starter jeg op første uge i september, med første træningsgang torsdag 1. september.  Træningstiderne vil frem til nytår være de samme som forrige sæson – dvs. mandag fra 18 – 21, torsdag fra 18 – 20. Programmet vil være lidt anderledes, i det jeg fra 20 – 21 om mandagen, vil følge op på sommerlejren og undervise i Pauchui (Chenstil Canonfist), og undervise hele formen fra start til slut, før den parkeres for en tid og der skabes plads til noget andet. Du kan tjekke program og tider her: http://internalmartialart.dk/undervisning/
Fra januar 2017 vil jeg gå tilbage til kun at tilbyde holdundervisning én gang om ugen, for at skabe plads til instruktøruddannelsen i Taiji.

Instruktør uddannelse i Taiji

Kan der skabes en instruktøruddannelse i Taiji? Som er seriøs? Det vil jeg mene – nu. Men man vil naturligvis ikke blive “færdig uddannet” på tre år. Taiji er en livslang proces hvor der ikke eksisterer en øvre overligger. Men jeg kan godt garantere at det bliver et meget spændende indhold instruktøruddannelsen vil få, bestående af halvårlige blokke der alle sammen afsluttes med en test/eksamen. Deltagerantallet vil blive begrænset, i det jeg ønsker at skabe en traditionel stemning af “mesterlære”, og at alle virkelig opnår færdigheder i det der undervises i. Du vil komme til at høre meget mere om indholdet i løbet af efteråret i takt med det tager form. Parallelt med instruktør uddannelsen lancerer jeg i februar 2017 mine to online-undervisningsprogrammer – et målrettet det engelsktalende marked i Taiji, og et målrettet det danske marked i Qi Gong.

Onlineundervisning:

Det er ca. 10 år siden jeg første gang fik ideen om at tilbyde undervisning online og nå ud til alle dem der ikke har mulighed for at modtage undervisning direkte, pga. de er bosat langt fra mig. Dengang var teknologien ikke til så meget andet end noget på skrift, og jeg ville gerne have så mange strenge at spille på som muligt, for at kunne tilbyde noget der kunne inddrage flest muligt sanser for at fremme forståelsen hos modtageren. Det sidste år har jeg tænkt meget på at tiden var rigtig nu, så det vil blive udviklet henover vinteren. Samtidig har jeg flere og flere fra udlandet som har interesse i master Sam Tam’s system, men ikke adgang til det, og der vil gennem online-undervisningen skabes mulighed for at lære det fra scratch af, som min forståelse af det er i dag, efter at have været elev af ham i ca. 11 år. Undervisningen – både i Taiji og Qi Gong – vil komme til at bestå af en god blanding af ugentlige videoer med øvelser, byggende op fra bunden, skriftlige filer med forslag til fokusområder, teori, m.m. og mulighed for én til én undervisning via Skype, o.l. Dem der bliver en del af instruktørforløbet, vil få adgang til Taijidelen free of charge. Du kommer også her, til at høre meget mere i takt med udviklingen af forløbet skrider frem.

Event med master Sam Tam:

I mit forrige nyhedsbrev nævnte jeg, at jeg havde talt med Sam Tam om muligheden for at lave en event i foråret 2017 i privatregi hos mig med en lille gruppe. Interessen har været stor, og der er allerede nu 12 -14 stykker der har vist interesse. Så når jeg om en lille måneds tid tager over og besøger ham, vil jeg se om vi kan få en aftale i hus. Deltagerantallet vil blive begrænset til 12 – 15, og det vil være en forudsætning at alle deltagere har en basisviden og kendskab til hans system. Er du interessere, men fik ikke sendt mig en mail, så gør det gerne. Jeg kan ikke garantere en plads, men jeg kan love du kommer med i betragtning hvis det bliver en realitet.

Workshop med Rob Liberti:
robprofilepic

Som ligeledes nævnt i forrige nyhedsbrev, så kommer Rob Liberti – mangeårig elev af Dan Harden – og afholder en meget spændende workshop i oktober – nærmere bestemt 22. – 23. oktober. Temaet for workshoppen er, hvordan indre styrke bygges op, og er åben for alle. Rob Liberti vil på systematisk og pædagogisk vis, via øvelser, herunder standing, vise hvordan indre styrke skabes, opbygges og genereres, hvordan kroppen trænes til at fungerer som en integreret enhed, m.m., og de øvelser du bliver præsenteret for, vil fint kunne inkorporeres i allerede eksisterende træningsformer, og der vil blive givet klare anvisninger på, hvordan der arbejdes videre på egen hånd efter workshoppen. Gå ikke glip af denne mulighed! https://billetto.dk/da/events/workshop-rob-liberti

Qi Gonguddannelse:
I november har vi eksamen på igangværende modul. Et nyt modul vil blive slået op efter nytår – og også her, vil jeg formentlig tilbyde deltagerne, at de får adgang til min online-undervisning i Qi Gong, mens de er i forløbet.

Samarbejde med Huong Le – Rygklinik Gladsaxe:
sweetheart 18 - Kopi
Enkelte af jer mødte Huong på sommerlejren. Huong er fysioterapeut og har egen klinik i Gladsaxe, og hendes tilgang til behandling med det hele menneske i centrum, går fint i tråd med min egen tilgang. Eller som hun selv beskriver det:
“Jeg er fysioterapeut, uddannet i 2006 med en kropsfænomenologisk tilgang til det hele menneske. Jeg ser, lytter til, tænker om, opfatter, oplever, mærker og møder et menneske som det hele menneske – sandsynligvis qua jeg er buddhist, mit generelle livssyn og mine interesser.

Mit møde med en klient starter altid med en analyse af kropsholdningen, både i stilstand og under bevægelse, hvilket betyder at jeg altid arbejder med udgangspunkt i ryggen, uanset om der er tale om skavanker, skader og smerter i arm, ben, hoved eller ryg – heraf navnet Rygklinik Gladsaxe. 

Jeg arbejder med bindevævsbehandling, triggerpunktsbehandling, dyb tværmassage, ledmobilisering som behandlingsmetoder – og bruger bindevævstræning (fysio flow), stabilitets- og balancetræning (fysiopilates), åndedrætsøvelser (afspænding og meditation), styrke/udholdenhedstræning med træningselastik eller egen krop samt rådgivning omkring ergonomi og optimering af træningsprogrammer i styrketræningsmaskiner.

Er der tale om så mange smerter, at det gør ondt ved berøring, så anvender jeg forud for andre metoder akupunkturbehandling. Ydermere tilbyder jeg økologisk detox massage både til velvære såvel som til behandling og forebyggelse.

Alle klienter i min klinik bliver mødt med en humanistisk tilgang, og derfor samarbejder jeg udelukkende med dygtige og erfarne behandlere, trænere og undervisere som har samme tilgang, men andre behandlings- og træningsmetoder der kan komplementere mit fysioterapeutiske arbejde.”

Rygklinik Gladsaxes hjemmeside:  www.rygklinikgladsaxe.dk og Facebook side www.facebook.com/rygklinikgladsaxe
Huong  og jeg er i gang med at opbygge et samarbejde, som både Huong og jeg vil få gavn af, og ikke mindst vores klienter, kursister og elever. I første omgang vil jeg flytte enkelte af mine mindre workshops op i hendes klinik – endnu flere i 2017 – ligesom Huong vil tilbyde behandling og hendes workshop til jer i mit netværk, til en særlig intropris (minus 20%). Jeg kan varmt anbefale hendes behandling.

Upcoming workshops:
Til sidst blot en lille oversigt over upcoming workhops, som det ser ud i skrivende stund:
20. august. Supervision Qi Gong (fuldt booked)
21. august: Gruppesession Tai Chi (fuldt booked)
21. august: Træning i naturen – Krop og sind som helhed (Huong Le) https://system.easypractice.net/event/workshop-traening-i-naturen-krop-sind-som-helhed-2
27. august: Kropsbevidsthed og afspænding
http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-kropsbevidsthed-og-afspaending-torben-bremann
4. september: Smertefri og gladere krop (Huong Le)
https://system.easypractice.net/event/workshop-med-ditte-huong-4-september-2016
11. september: Stok og push
https://billetto.dk/da/events/vifte-og-stokform-38ec64
1. oktober: Meditation – siddende, stående og gående
http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-meditation-siddende-staende-og-gaende
8. oktober: Grounding og sensitivitet
http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-grounding-og-sensitivitet
22. – 23. oktober: Workshop Rob Liberti
https://billetto.dk/da/workshop-rob-liberti
5. – 6. november:  Qi Gong uddannelse (lukket hold)
12. november: Vifte og pushhands
https://billetto.dk/da/events/vifte-og-stokform-cdbde7-515ef7
19. november: Kursus kropsholdning
http://www.denintelligentekrop.dk/kropsholdning-kursus-torben-bremann
20. november: Workshop mobilitets- og løsneøvelser
http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-mobilitets-og-loesneoevelser
25. – 27. november: Workshop Taiji og Qi Gong (program kommer om en måneds tid)

Det var alt for denne gang – og husk, det er muligt både at booke tider for private sessions og gruppesessions.

August hilsner,
Torben