Lærere

Torben Bremann (1960 – )
Startede med at lære Yang stil taijiquan i 1987 hos Master Chu King Hung. I 1989 begyndte han at lære Chenstil taijiquan og blev elev af Chen Guan Ming under dennes besøg i Danmark. I 1994 blev han introduceret til Chen Guan Ming`s lærer Master He Gong De.

Fra 1994 og frem til He Gong De`s død i 1999 var han discipel og nær ven af He Gong De. I 1998 kom han i kontakt med Master Yek Sing Ong og Wee Kee Jin, begge privatelever af Master Huang Xiangxian.

Fra 1999 og frem til 2006 var han privatelev af Wee Kee Jin. I perioden fra 1991 – 1997 havde han sideløbende tæt kontakt til og modtog undervisning af Patrick Kelly, – endnu en af Master Huang`s personlige elever.

I 2005 kom han i kontakt med Master Sam Tam og inviterede ham til København. Senere samme år besøgte han Sam Tam i Vancouver sammen med sin daværende lærer, Wee Kee Jin. Master Sam Tam er uden tvivl et af de mennesker i verden, der har det højeste niveau i Taijiquan og Yi Quan. Torben blev i 2005 accepteret af Sam Tam som hans privatelev og har været det siden, og besøger ham flere gange årligt i Vancouver.

2014: Sam Tam and Torben at a workshop in Copenhagen.

2014: Sam Tam and Torben at a workshop in Copenhagen.

Torben har en bred undervisningserfaring og er anerkendt for sin medlevende undervisningsfacon med klare og tydelige forklaringer og demonstrationer. Han afholder løbende workshops i Taijiquan samt Qi Gong og har herudover private hold bestående af elever der har trænet hos ham i 10 år eller mere. Han er forfatter til den eneste bog på dansk om Taiji, som introducerer og forklarer de principper der ligger bag Taijiquan.

Ved siden af undervisningen i Taiji og Qigong driver han egen klinik med fokus på behandling og genoptræning af lidelser i bevægeapparatet. Han er bl.a. uddannet afspændingspædagog, er specialist i anatomi og bevægelsesanalyse, har studeret medicin, idræt og ernæring samt er uddannet i traditionel kinesisk medicin (Dr. TCM). Torben er forfatter til flere bøger, herunder Tai Chi Chuan (2003), Qi Gong – en tilstand af vågen opmærksomhed (2008), Hans og Bjerget (2009), Overfladeanatomi – et funktionelt billedatlas (2011) og Mænd, motion og myter (2012) og har oversat og fungeret som fagkonsulent på flere bøger om fysisk træning, ernæring, mental træning samt kinesisk medicin.

Han har undervist på adskillige uddannelsesinstitutioner samt private firmaer i Taiji , Qi Qong, anatomi, bevægelsesanalyse samt forebyggelse og behandling af problemer i bevægeapparatet.

Susan Surgey (1978 -)


Peter Hass (1966-)
Efter et par år i starten af 80’erne med Shotokan karate (SKI) startede Peter Hass med at træne Yang stils Tai Ji Quan(ITCCA) hos Klaus Kornø Rasmussen i 1988. Omkring 1990 blev Peter elev af den danske Tai Ji Quan og Qi Gong mester Torben Bremann, og det har han været lige siden. I løbet af årene har Torben undervist Peter i Lao Jia Chen stils Tai Ji Quan og i Yang stils Tai Ji Quan.

Udover Torben har Peter modtaget undervisning af Qi Gong og Chen stils mesteren He Gong De, Yang stils mesteren Wee kee Jin samt Qi Gong og Yi Quan mesteren Sam Tam. Siden staten af 90’ har Peter undervist i Tai Ji Quan og Qi Gong privat, på div. aftenskoler og ved Centret for Tai Ji og Qi Gong.

I 1993 dimitterede Peter fra Ingrid Prahms seminarium for afspændingspædagoger. Som afspændingspædagog har han undervist hold og haft klienter i behandlingsforløb. Sideløbende med ovenstående har Peter dyrket sin interesse for den vesteuropæiske dybdepsykologi, Daoisme samt Theravada og Mahayana Buddhisme.

2014: Peter and Torben at Sam Tams workshop in Copenhagen.

2014: Peter and Torben at Sam Tams workshop in Copenhagen.

Jeppe Türck (1962 -)
Jeppe har det meste af sit liv interesseret sig for sport og har selv dyrket flere forskellige sportsgrene på højt niveau. Hans helt store interesse var fodbold indtil han i 1988 blev introduceret til Taiji af sin barndoms ven, Torben Bremann. Jeppe startede i Yangstil hos Torben og modtog i den forbindelse også undervisning af hans lærer Chu King Hung. Fra 1989 til 1998 trænede han Chen stil under Chenstilsmestrene Chen Guan Ming og senere He Gong De – under vejledning af Torben Bremann.

Et taiji seminar med master Yek Sing Ong og Wee Kee Jin i 1999, kom til, at få afgørende betydning for Jeppes træning fremadrettet . Han blev her klar over, at Taiji er en livsstil – med dens mange facetter og nuancer – og Taiji har siden været en integreret del af hans liv. Mødet med Yek Sing Ong og Wee Kee Jin, førte til mange seminarer og træningscamps – heriblandt en studietur til New Zealand i 2004 sammen med Torben, hvor de trænede og boede hos Wee Kee Jin.

Da Torben i 2005 skiftede lærer og blev elev af én af de absolut dygtigste i Verden pt i Taiji og Yi Quan. – master Sam Tam – fulgte Jeppe naturligt med – og har udover den kontinuerlige undervisning fra Torben, løbende modtaget undervisning og supervision af master Sam Tam lige siden.

I begyndelsen af 2010 rejste Jeppe sammen med Torben til Taiwan, hvor de trænede i Taipei, Peace Park 228, hos Master Jeng – personlig ven og træningsmakker med den afdøde Taijimester Huang Shen Shyan. En særdeles lærerig tur både træningsmæssigt og menneskeligt.

Jeppe practicing standing in New Zealand

Jeppe practicing standing in New Zealand