Nyhedsbrev december 2017

Så er tiden kommet til året sidste nyhedsbrev. Det har været et begivenhedsrigt år fyldt med masser af workshop og kurser, rejser af flere omgange til master Sam Tam i Vancouver, rejser til Taiwan og Singapore, lanceringen af mit nye online undervisnings program i Taiji OG Qi Gong – og meget mere.
2018 ser på forhånd ud til at blive (næsten) lige så begivenhedsrigt med rejse allerede start januar til master Sam Tam igen – formentlig lidt senere på året Taiwan og Hong Kong – og mon ikke der kommer mere til.
Et spændende år på kursus og uddannelses siden bliver det med garanti, da jeg lancerer både mine to nye linjer på Qi Gong uddannelsen – en Yin og en Yang del, ligesom et nyt kursus for sundhedsprofessionelle i Tai Chi, som de kan drage nytte af i forhold til klienter med f. eks. Parkinson, apopleksi o.l., vil blive udbudt. Og så opretter jeg et nyt hold til efteråret i Taiji instruktør/Taijiintensive.

Når jeg skriver at 2018 bliver – næsten – lige så begivenhedsrigt som 2017, er det fordi, at der naturligvis ikke er noget der kan matche at jeg d. 22. november i år blev far igen, til en smuk og dejlig lille datter.

Dette nyhedsbrev vil primært omhandle lidt om hvad der sker på workshop- og kursussiden, lidt om de nye uddannelser, lidt om exploringtaiji.com – mit internetbaserede undervisningsprogram – og så lanceringen af mit helt nye koncept, abonnementsordninger til både behandling, konsultationer, workshops og kontinuerlig undervisning.

Abonnementsordninger:
En ny abonnementsordning for alle med store rabatter på behandling, konsultationer, undervisning, workshops og meget mere!
For mange år siden – tilbage i slutningen af 1980’erne, lancerede jeg i forbindelse med min klinik, en årsabonnementsordning, hvor det var muligt at købe et medlemskab og derefter kunne modtage lige så mange behandlinger indenfor det år medlemskabet lød, til en stærkt reduceret pris. Baggrunden for den ordning havde afsæt i den gamle kinesiske læge/patientordning, hvor den enkelte betalte et fast månedligt beløb til lægen så længe de var raske – og hvis de blev syge, ophørte betalingen indtil lægen havde hjulpet patienten til at blive rask igen. Med andre ord – det var (og burde stadig være) lægens opgave at hjælpe patienten med forebyggende behandling og rådgivning, og hvis patienten blev syg, blev vedkommende fritaget for betaling indtil lægen havde bistået med at gøre dem raske igen. Altså en helt anden tilgang end det system vi ser i dag, hvor “profitten” ligger i, at patienten er syg – og ikke rask.
Jeg er stor tilhænger af et større fokus på forebyggelse og samtidig give mulighed for i tilfælde af behandling af en eksisterende ubalance, skade eller sygdom er nødvendigt, at skabe en mulighed for at den enkelte kan modtage lige præcis det antal behandlinger/konsultationer der skal til for at genskabe balance i kroppen.
Mit ønske har været og er, at etablere en ordning der BÅDE inkluderer behandling, workshops og kontinuerlig undervisning, da både workshops og undervisning er hjælp til selvhjælp og understøttende og fremmende for genetablering af balance i krop og sind.
Under hensyn til og med respekt for at vi alle er forskellige og derfor har forskellige behov, har jeg udformet to modeller – én der fokuserer på behandlinger/konsultationer, og en der inkluderer workshops og kontinuerlig undervisning. Du kan læse mere om priser og indhold af abonnementsordningerne her:

Model 1: Årsabonnement: 6000,-
Behandling/konsultation:
100,- (i klinik)
(PBS ordning: 3000,- som indskud + 12 mdr. af 275,-)

Indhold:
Mulighed for at deltage på ALLE mine workshops og kontinuerlige holdundervisning uden ekstra betaling.
– 20 % på kurser, uddannelser og exploringtaiji
– 20 % privattimer i Tai Chi og Qi Gong
– 20 % på personlig træning Charlottehaven
– 10 % på alt andet i webshoppen

Model 2: Årsabonnement: 3000,-
Behandling/konsultation:
100,- (i klinik)
(PBS ordning: 1500,- som indskud + 12 mdr. af 150,-)

Indhold:
Hoved fokus er på behandlinger og konsultationer. Derudover en klækkelig rabat på webshoppen, workshops, kontinuerlig undervisning, uddannelser og exploringtaiji.com
– 25 % på ALLE workshops og kontinuerlig holdundervisning
– 20 % på kurser, uddannelser og exploringtaiji
– 20 % på privattimer i Tai Chi og Qi Gong
– 20 % på personlig træning Charlottehaven
– 10 % på alt andet i webshoppen

Betingelser:
Ved manglende benyttelse af årsabonnementet, refunderes beløbet ikke. Der tages forbehold for, at den enkelte selv er ansvarlig for at tilmelde sig workshops og undervisning i god tid, så en plads er sikret. Det samme gør sig gældende i forhold til konsultationer/behandlinger. Årsabonnementet kan ikke kombineres med eventuelle andre rabatordninger.
Det er selvfølgelig muligt fortsat blot at betale for behandlinger, workshop, kurser, o.l. uden at tilmelde sig en af abonnementsordningerne.

Workshops:
Det foreløbige workshop program er klart. Når jeg skriver foreløbige – så er det fordi der kommer mere til, afhængig af hvordan min kalender kommer til at se ud.
Vi starter året ud med en workshop allerede søndag 7. januar, hvor vi vil arbejde med de to forskellige redskaber – Taijiruler og Taijibang.
Taijiruler er en lille kort stav (ca. 20 cm) som er fantastisk til at træne mindful bevægelser med stærke bånd til Qi Gong og en uovertruffen metode til at arbejde, fornemme og udvikle Qi. Øvelserne fremmer samtidig dine færdigheder indenfor bl.a. taiji. Taijiruler kan også betragtes som den mere “bløde og energetiske” side af Qi Gong. Øvelserne har jeg lært personligt fra afdøde master Feng Zhigiang. Du opnår og bedrer flow i dine bevægelser og kombinationen af åndedræt, opmærksomhed og bevægelse er central. Alle kan deltage.

Oversigt over workshops:
7. januar 10.00. – 14.00:Taijiruler/Taijibang
10. februar 10.00. – 14.00:Standing meditation og Yiquan basic
10. marts 10.00. – 14.00: Mobilitets- og løsneøvelser
11. marts 10.00. – 14.00: Fødder
18. marts 10.00. – 14.00: Stokform
20. maj 10.00. – 14.00: Kropsbevidsthed og afspænding

Kurser:
Også her er det foreløbige program klart. Men her er det virkeligt foreløbigt, i det jeg ikke har alle datoer på plads endnu for de to nye Qi Gong linjer, for det nye Taiji instruktør/intensive, for alle kursusdage på Tuinamassage – samt kurset for sundhedsprofessionelle i Tai Chi. Men det kommer i kommende nyhedsbreve, ligesom fuldt indhold også gør. Men – jeg kan godt allerede nu, skrive lidt om de forskellige + at datoerne er på plads for grundmodulerne på henholdsvis Qi Gong og Tuina.

Ny Qi Gong uddannelse – to linjer, en yin og en yang:
Qi Gong bliver mere og mere populært og ikke mindst i forhold til stress håndtering, ønske om fordybelse, som rehabilitering og som en positiv, livskvalitet fremmende motionsform hos den ældre del af befolkningen har den vundet indpas. I den sammenhæng er det mit bedste skøn, at vi de kommende år vil se flere og flere professionelle behandlere tage det ind under deres udbud af tilpasset motionsformer.
I 2015 var der ca. 650 millioner mennesker over 60 år verdensomspændende. I 2040 vil der være 2 milliarder!
Nye tider, og nye behov. Og her vil bl.a. motions tilbud som Qi Gong og Tai Chi få en central plads. Tro mig! Derudover er Qi Gong særdeles anvendeligt til at udvikle færdigheder indenfor Martial Arts – hvis det undervises af en kompetent lærer.
Jeg var en af de første i Danmark der udbød en Qi Gong uddannelse. Og som skrevet i et tidligere nyhedsbrev, har jeg besluttet det er tid at skabe en helt ny uddannelse med to selvstændige linjer – én med fokus på de lidt mere kropsudfordrende Qi Gong øvelser – og én med de mere bløde former.
Hver selvstændig linje indeholder i alt 5 weekenders undervisning. Begge linjer vil have et fælles første modul (en weekend), der primært består af teori omkring kinesisk medicin, relevant og nødvendig anatomi i forhold til Qi Gong samt indlæring og forståelse af det fundamentale i standing meditation og et frit åndedræt, m.m.
En helt ny kursus manual vil blive udarbejdet og udleveret.

Efter den første weekend – som er obligatorisk – splittes der op i henholdsvis den “bløde” og “hårde” linje efter den enkeltes valg. Det vil være muligt at deltage på både den bløde og hårde linje, hvis det ønskes. Fundamentet i begge linjer vil naturligvis have fokus på at opbygge et godt helbred, en sund og stærk krop, et frit flow af Qi, balance i og mellem sind og krop, fokus på bedring og optimering af kropsholdningen og meget mere.

Den “bløde” linje vil fokusere på Qi Gong set der er knap så kropsudfordrende, Taijiruleren vil indgå til brug for øget mobilitet og ikke mindst udviklingen og evnen til at sanse Qi, og Qi Gong øvelser målrettet forskellige ubalancer i organerne, vil indgå samt meget mere.

På den “hårde” linje, vil du lære de lidt mere kropsudfordrende standings – og stå længere i dem – og de mere fysisk krævende Qi Gong set, hvor sved på panden formentlig er uundgåeligt. Linjen vil have et særligt fokus på dem med interesse for Martial arts, hvorfor elementer af “iron shirt” Qi Gong vil indgå.
Udover de obligatoriske weekender med undervisning, vil der blive afholdt enkelte trænings-supervisionsaftener ind i mellem.
Jeg forventer at have tilmelding og endeligt program klart i slutningen af januar.
Ligesom med den ovenfor omtalte abonnements ordning – som i øvrigt giver en god rabat her –  vil det være muligt at betale i rater henover et år. Og – som lovet vil jeg tilbyde en særlig rabat til dem der tidligere har gennemført den nuværende Qi Gong uddannelse, hvilket er i tråd med min målsætning gennem årene – at støtte op om de deltagere der tidligere har været og/eller er, en del af mit netværk af kursister og elever.
Mit mål er og har altid været, at alle skal have muligheden for at udvikle sig bedst muligt og blive så dygtige som muligt. Derfor vil antallet af deltagere på holdene være begrænset, så der er fuld fokus på alle og dermed skabes de bedste forudsætninger for optimal læring. Skriv allerede nu 5. – 6. maj i kalenderen, som er basismodulet og første weekend for begge linjer!

Taiji instruktør/Taijiintensive:
Vi nærmer os afslutningen på 2. modul ud af de 6 basismoduler som intensive indeholder. Og jeg er stolt over den kontinuerlige udvikling der finder sted hos deltagerne. Når jeg ind imellem har elever kommende fra udlandet, som har mange års erfaring fra andre systemer og de får mulighed for at deltage på en af vores fælles træningssessions eller i privat session, undres og overraskes de over, hvor meget det har været muligt og kan være muligt at udvikle sig på kort tid. Et fælles træk er, at den grounding og den integrerede krop som deltagerne på intensive kan demonstrere, giver anledning til overraskelse – og respekt. Deltagerne har udvist stor interesse og lyst – og disciplin. Og det har været og er en kæmpe fornøjelse at få mulighed for at undervise en så motiveret gruppe – og at de giver mig mulighed for at undervise på det niveau.

Det ligger fast at jeg udbyder ét hold til af den slags – og det bliver det sidste af sin slags – med opstart i september 2018.
Jeg har ikke endelige datoer på plads endnu, men de kommer i løbet af de første måneder af det nye år.
Hvis du tænker det måske kunne være noget for dig – så smid mig en mail. Hvert modul er selvstændigt, men kronologisk. Det betyder, at du ikke forpligter dig for mere end et modul af gangen.
Der er mange grunde til at jeg skriver at det bliver “mit sidste”. Dels er det et forløb der stikker dybt og kræver 100% involvering af mig selv, dels har det aldrig været min hensigt at masseproducere denne “mesterlærerform” og dels vil jeg gradvist trække mig tilbage fra at undervise så meget “offentligt” som jeg tidligere har gjort, men primært hellige mig privatelever fra ind- og udland og på sigt overlade flere af disse kurser og workshop til nogle af mine dygtige elever.

Tuinamassage:
Årets sidste kursus havde fokus på den kinesiske massageform Tuinamassage.
Det er nu andet kursus jeg har afholdt i år, og 2018 vil jeg udbyde en kursusrække i Tuina.
For at kunne gå dybere med massageformen, er det formålstjenstligt med basis viden omkring den kinesiske sundhedsmodel og diagnoseformer.
Jeg vil derfor lægge ud med en basisweekend, som er obligatorisk, hvor jeg gennemgår relevante diagnosemetoder, meridianlære, m.m. og der øves 4 af de grundlæggende teknikker og greb på forskellige kropsområder. Derfra og frem, vil kommende weekender omhandle specifikke kropsområder og metoder til behandling – f. eks. ryg, overekstremiteter (arme og skuldre), underekstremiteter (hofte og ben), m.m.
Alle der har deltaget på et af de to første kurser i Tuinamassage, vil blive tilbudt en særlig rabat for basisweekenden. Jeg har datoen for denne weekend på plads – det bliver 26. – 27. maj.

Tui Na er en mere end 2000 år gammel kinesisk, medicinsk massageform, som blev udviklet under de store kinesiske krige for at mobilisere krigeren til kamp. Formålet er at skabe frit flow samt at genskabe mobilitet og bevægelighed i kroppens led, bl.a. nakke, skulder, rygsøjle, hofte, knæ og ankler. Tui Na er en integreret del af kinesisk medicin, som kombinerer meridianlære og anatomi, og i sin professionelle udformning, er det en kunstart. Når du modtager Tui Na massage vil du oftest være fuldt påklædt (helst iført løstsiddende tøj), selvom massagen til tider foregår på bar hud, afhængig af den problematik der arbejdes med.

Tai Chi kursus for sundhedsprofessionelle:
Der er efterhånden så meget international evidens for Tai Chi’s terapeutiske effekt i forhold til mange af det moderne menneskes sundhedsproblematikker. Ikke mindst som forebyggelse mod fald hos ældre, som balancetræning bl.a. for sclerose patienter, som motionsform til at normalisere blodtryk, afhjælpe diabetes 2, reducere stressfølelse, som en meditativ praksis og meget mere … Som skrevet i forrige nyhedsbrev, så har Jeg gennem årene haft en del henvendelser fra bl.a. fysioterapeuter der ønskede at lære basale Tai Chi øvelser, som de kunne formidle videre til deres klienter.
Det ligger nu fast, at jeg udbyder et kursus i efterår/vinter 2018. Nærmere bestemt i oktober og november. Kurset vil foregå over to hele weekender og en fredag i forbindelse med den første weekend. Kursusopbygningen tager stille og roligt form, og du vil kunne følge udviklingen i kommende nyhedsbreve.

Exploringtaiji.com:
Mit internetbaserede, dybdegående undervisningsprogram exploringtaiji får støt og roligt flere tilmeldte. Men – stadig ikke så mange danske, så det vil jeg slå endnu et slag for!
Jeg var i studiet lørdagen inden jul og lave flere optagelser – her i blandt også en del Hunyuan Qi Gong.
Jeg snakker LET forståeligt engelsk med tydelig dansk accent på alle undervisningsvideoerne, så det burde være let for de fleste at følge med.
Programmet er omfattende og dybdegående – og er en god måde at få mulighed for, at modtage undervisning, hvis du bor langt fra mig og direkte undervisning ikke er umiddelbart muligt. Samtidig er det et godt supplement for dem der allerede modtager direkte undervisning.
Der er flere tilmeldingsmuligheder – 1 måned, 3 måneder eller 1 år. Jeg vil som nævnt gerne have endnu flere danske tilmeldte, så de næste 5 der tilmelder sig, vil modtage et gratis, signeret eksemplar af min store bog – Tai Chi, Qi Gong og standing meditation – husk blot ved tilmeldingen at skriv “bog”.
Du kan tilmelde dig her.

Kontinuerlig træning og (nye) hold:
Den kontinuerlige træning er godt i gang. Husk at nye elever er velkommen i januar måned! Første træningsgang er torsdag 4. januar kl. 18. Alle er velkomne – begyndere som øvede. Træningen foregår i Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 55, (B-lokalet 1.ste sal), 2860 Søborg.

I maj og juni måned, opretter jeg formentlig 3 nye hold om tirsdagen: 2 formiddagshold, ét wuji standing og Qi Gong, og et taijihold. Om aftenen et Yiquan hold. Du vil kunne læse mere om alle tre hold, når vi kommer tættere på.

Kalender:
Workshops:

7. januar Taijiruler/bang
10. februar Standing meditation Yiquan
10. marts: Mobilitets- og løsneøvelser
11. marts Fødder
18. marts Stokform
20. maj Kropsbevidsthed og afspænding

Kurser:
23. – 25. februar Kursus Taiji og Qi Gong (program kommer snart).
5. – 6. maj Qi Gong uddannelse – basis weekend for begge linjer
26. – 27. maj Tuina – basis/grundmodul – teori og fire greb.
9. – 10. juni Qi gong – yang del
23. – 24. juni Qi gong – yin del
30. juni – 8. juli Sommerlejr

Efterår: Oktober/november:
Taiji/Qi Gong for sundhedsprofessionelle
Opstart nyt Taijiinstruktør/intensive

Så er der blot tilbage at ønske alle et godt nytår og tak for det gamle!

Torben