Nyhedsbrev august 2017


Vi har passeret midten af august efter en – i Danmark – relativ våd sommer og det er ved at være tid at skue frem mod efteråret og vinterens aktiviteter. Vanen tro, har jeg en del på programmet, selvom jeg har reduceret det noget, for at skabe plads til mine privatelever og lidt mere privatliv. Det har været en spændende, udviklende og udfordrende sommer. To gange inden for 6 uger var jeg I Vancouver hos Sam Tam, jeg afholdte min 2. intensive 9 – dages sommerlejr – og så har jeg haft nogle personlige gennembrud i relation til min træning og udvikling. Dette nyhedsbrev vil primært omhandle min tur hos Sam Tam, lidt om hvordan mit internationale undervisningsprogram er blevet modtaget, lidt om sommerlejren, taijiuddannelsen, den/de nye qi gong uddannelser – og så selvfølgelig en oversigt over kommende workshops/kurser, m.m.

Mit besøg hos Sam Tam:

Som skrevet har jeg været på træningsophold hos Sam Tam to gange med blot 6 ugers mellemrum denne sommer. Det er intenst, og jeg havde knap fået tid til at fordøje mit første besøg, før jeg stod der igen. Denne gang var Huong med – hendes første møde med Sam Tam. Hun har det sidste år trænet standing dagligt – mellem 30 – 40 min. og haft fokus på at lære vifteformen, som jeg har undervist hende. Så hendes primære fokus var at “opleve” ham og samtidig blive korrigeret  – eller finetuned, som han kalder det – i vifteformen og så naturligvis standing meditation. Derudover naturligvis “mærke” ham og hans uovertrufne power, mærke på hans krop hvad der sker, når han med lethed sender den ene store, stærke mand efter den anden gennem luften i retning mod hans madras på væggen. Det at “mærke” på kroppen af en dygtig udøver når de enten sænker energien, fokuserer energien, yielder, e.l., var det der i gamle dage kaldtes “secret transmission”. Det var kun forbeholdt de tætteste disciple, og meget sjældent kvinder, da kvinder jo blev bortgiftet, og der derved var en frygt for, at de særlige evner en mester havde, havnede i forkerte hænder uden for familien. En tradition der ikke holdes i hævd længere, om end det er meget almindeligt at elever ikke får lov at mærke på deres lærers kroppe, men blot får lov at se deres bevægelser, koreografier, o.l. på afstand uden kontakt.


(Sam Tam og Huong)

Ind imellem træningssessionerne fik hun også mulighed for at se en del af hans store videosamling med forskellige sifus (lærere), som har besøgt ham gennem årene. Det at se og opleve at “store” internationale navne ligner en komplet nybegynder i direkte kontakt med Sam Tam, kan virke overvældende. Huong kom også taijiformen igennem, og jeg øvede den med hende under supervision af Sam Tam. Men det primære for hende var vifteformen og standing meditation – og hun har nu fået thumbs up til at undervise i vifteformen. Formen har så mange aspekter – helsemæssigt og i relation til kampkunst – og udviklingen af mobilitet, balance, koordinering, fokusering, fleksibilitet, graciøsitet, m.m. er i højsædet. Formen kan læres af ALLE der kan befinde sig i en oprejst stilling. Ved enkelte lejligheder fik hun muighed for at snuse til hans undervisningsfacon, bl.a. da han på vanlig vis efter hun havde vist ham et lille stykke af taijiformen sagde til hende, “do it again”, for to sekunder efter hun var gået i gang, at løfte stemmen og fingeren med et fast blik og sige “No – I said do it again, not repeat”, hvorefter han forklarede at hun ikke blot skulle gentage de samme ting igen og igen (som når nogen tror at det at lave taijiformen 20 gange om dagen er vejen frem), men at hun skulle re-do, altså ikke blot gentage, men udvikle og forbedre. En af hans andre klassiske ting er, at lige når det går aller bedst, udbryder han: “Stop – this time you did it right. take a break and let i sink in”.

“When you use force, you loose the force”

For mit eget vedkommende havde jeg ikke på forhånd noget særligt på programmet jeg gerne ville lære. Andet end naturligvis at blive korrigeret, stikke dybere i det jeg allerede kan, være i fysisk kontakt med ham så meget som muligt hver dag – og så i særlig grad arbejde med det mentale og energetiske aspekt. Vi havde vanen tro nogle diskussioner undervejs – en enkelt som for udenforstående sikkert lignede en lidt større konflikt. Det var det ikke, men det er en del af processen hvis dybere udvikling skal finde sted. Et tema der i øvrigt var aktuelt under årets sommerlejr. Det er svært at acceptere og forstå, at for at udvikle “no force” er det virkeligt nødvendigt at bruge og benytte – no force. Alt andet vil blot være at benytte det vi i forvejen har, og dermed det der beskrives som substitute method. Eller som jeg husker Sam Tam engang udtrykte det, “When you use force, you loose the force”. Hvis vi vil udvikle os på et dybere plan, arbejde med Qi og mind – så er det en forudsætning vi har tillid til processen, tillid til at det kan lade sig gøre – og tillid til læreren. Ellers er det blot spil af tid, og vi vil havne samme sted som 99 ud af 100 gør – med blot at arbejde med koreografier, teknikker, fysisk styrke, o.a. Det er ikke let – indrømmet – jeg har selv været i processen i knap 30 år, hvoraf jeg i de første mange år, ikke havde nogen ide om hvad internal force var – andet end at kunne citere noget jeg ikke forstod. Husk citatet: “The weak can overcome the strong, the female overcome the man, and the old the young”. Det kan ikke lade sig gøre med muskulær styrke. Men det kan lade sig gøre ved at opbygge sin Qi, skabe frit flow af Qi – og være i stand til at fokusere sin Qi. På martail art eller healing – energien er den samme. Men det kræver at den enkelte ved hvad der skal til for at opbygge den – og træner. Ellers er bevægelserne blot dans – og ofte en dårlig en af slagsen. Og “healingen” af klienter bliver en illusion grænsende til kvaksalveri, og samtidig en illusion der kan få katastrofale følger for behandlerens eget helbred. Husk – du kommer aldrig uden om at arbejde med at opbygge din egen Qi, og det gøres nu engang bedst i standing meditation – hvis den udføres korrekt!


(Ilia Pak og jeg trænende bouncing)

Jeg trænede naturligvis traditionen tro partnerøvelser med andre af hans senior elever, når der var mulighed for det. Det giver Sam Tam en bedre mulighed for at korrigere, når jeg har en at træne med. Denne gang var hans sidste bemærkninger til mig dagen inden vi skulle rejse hjem: “The last things there are to learn about the internal and Qi, I can not teach you. You have to find them yourself. I have taught you through the years and pointed in the direction. You must continue to travel and study. You are so close – and yet so far if you don’t find the last part.”  Opmuntrende –  og udfordrende på en og samme tid.


(Sam Tam og undertegnede, Stanley park 2017)

Taij instruktør uddannelse/intensive:

Om et par uger starter vi op på modul to af ovenstående. Endnu en gang vil det blive krævende og intenst for deltagerne. En enkelt er røget fra – det var forventet. Et intensivt forløb kræver en investering og indsats, som den enkelte naturligt først kan gøre sig klart undervejs. Jeg vil i alt blot lave to af denne type forløb. Den næste opstart for nye forventes at blive ultimo februar eller primo marts 2018. Maks deltagere vil være 10. Der er i alt 8 moduler i forløbet, de seks undervises til hele gruppen, de to sidste som gruppeundervisning af to af gangen. Alle der gennemfører samtlige moduler, vil efter forløbet befinde sig på et niveau, som de færreste ville tro muligt på så relativ kort tid. Men der skal tænkes på, at min egen udvikling har taget mig 30 år – en udvikling med mange omveje, mange gange at starte på ny og forfra. Min investering har været lyst og mod på at gå i dybden, en villighed til at træne og øve, at rejse verden rundt til hvor mine lærere boede, og affinde mig med de vilkår de har undervist mig under. Mit held har været, at jeg har haft lærere der var villige til at undervise mig og har acceptret mig som deres elev. Hvis du tænker du gerne vil være en del af det næste – og sidste – forløb jeg starter op, så smid mig en mail eller giv mig et kald. Du vil blive mere end kvalificeret til at undervise fremadrettet og opnå evnen til at udvikle dig videre derfra. At klart kunne skelne mellem hvad der er skidt, og hvad der er kanel. Det er bestemt ikke et krav at du skal undervise på et senere tidspunkt – det er helt op til dig. Måske er det blot dit ønske at lære Taiji, Qi Gong og internal på et dybere plan. Du binder dig heller ikke for mere end ét modul af gangen. Der er 5-6 måneder til opstart, men ikke mange pladser. Så tøv ikke med at kontakte mig.

Sommerlejr:

Årets sommerlejr foregik igen hjemme hos mig. Den var intens for både krop og sind, og enkelte fik lidt kriser undervejs. Det er naturligt – og nødvendigt. Hvis udvikling virkelig skal finde sted, skal vi turde se indad. Som jeg nævnte en enkelt gang hvor vi havde en snak om kriser: “Tro mig, jeg har haft dem alle og lidt til. Og der vil kommer flere”. I et type forløb som det denne sommerlejr blev med fuld fokus på internal, vil der opstå udfordringer. At gå fra at benytte fysisk styrke til at forsøge at benytte Qi og måske erfare det endnu ikke er muligt for en – det er noget af en kamel at sluge. Men igen – nødvendigt. Jeg er taknemmelig for at få mulighed for at undervise på det niveau, og privilegeret over at have elever der giver mig muligheden for det. Når jeg underviser mere åbne workshop sigter jeg mod at give alle en feel good oplevelse, og stiller derfor hverken de samme krav eller udfordrer på samme vis, som jeg gør under et 9 – dages intensivt forløb. Jeg har allerede nu datoerne på plads for næste års sommerlejr, så alle der måtte have lyst at deltage, kan skrive datoerne i kalenderen allerede nu: 30. juni – 8. juli 2018. Jeg forventer der kommer en del deltagere fra udlandet næste år, og mine egne elever har 1. prioritet, så der vil ikke være mange pladser ledige. Der vil ligesom i år og sidste år blive flere tilmeldingsmuligheder fra én dag til hele lejren.

Qi Gong uddannelse:

Jeg har sidste hold på uddannelsens nuværende form her til oktober. Fra 2018 – formentlig februar – vil jeg oprette en helt ny uddannelse med et basismodul og derefter en “yin og en yanglinje” om man vil. Yinlinjen med mere bløde set og samtidig fokus på enkle healingsteknikker. En yanglinje med særligt fokus på martial art og opbygge Qi og krop til det. Men meget mere om det på et senere tidspunkt. Det har altid været mit ønske at udvikle på det jeg underviser i takt med min egen udvikling finder sted. Og jeg føler det er tid nu, efter i store træk at have undervist Qi Gong uddannelsen i sin nuværende form i ca. 10 år.

Exploringtaiji:

Mit webbaserede undervisningsprogram er kommet fint fra start men … Det har undret mig at ikke en enste dansker har tilmeldt sig! Jeg har spurgt enkelte til råds omkring det faktum, og har bl.a. fået at vide, at det måske skyldes det er på engelsk. Jeg kan så tilføje, at jeg snakker meget let forståeligt engelsk (med en klar dansk accent), så jeg vil tro de fleste danskere vil kunne forstå hvad jeg siger. Og billederne taler sit klare sprog. Filmet fra flere vikler og med close up. Udover at dække taiji, indeholder programmet også Qi gong, åndedrætsøvelser, forskellige løsne- og mobilitetsøvelser og meget mere. Derudover nu og da nogle skriftlige opgaver/ting at holde fokus på for en tid. Programmet er omfattende, dybdegående og samtidig pædagogisk, super professionelt sat op – og billigt at være tilmeldt! Jeg er naturligvis glad for de flere og flere udenlandske brugere der tilmelder sig – og særligt når det er mennesker der enten har trænet længe og/eller selv er lærere – men jeg vil altså gerne have nogle danskere på også! Ikke mindst dem der gennem tiden har spurgt til om jeg ikke ville udvikle et sådan program. Jeg har derfor valgt at donere et gratis, signeret eksemplarer af min store bog om Tai Chi, Qi Gong og Standing meditation til de 5 næste der tilmelder sig programmet. Der er flere tilmeldingsmuligheder som du kan se her

Tuinamassage:

Inden vi kommer til oversigten over workshop/kurser efteråret/vinteren 2017 vil jeg lige slå et lille slag for modul 2 på tuina massage kursus 2. – 3. december. Selvom du ikke har deltaget på modul 1, vil det være muligt at deltage da vi repeterer grundteknikkerne. Der er i skrivende stund 4 pladser tilbage. Tui Na er en mere end 2000 år gammel kinesisk, medicinsk massageform, som blev udviklet under de store kinesiske krige for at mobilisere krigeren til kamp. Formålet er at skabe frit flow samt at genskabe mobilitet og bevægelighed i kroppens led, bl.a. nakke, skulder, rygsøjle, hofte, knæ og ankler. I Tui Na benyttes specielle håndteknikker, og det er disse særlige teknikker der adskiller Tui Na behandling fra andre massage former. Tui Na er en integreret del af kinesisk medicin, som kombinerer meridianlære og anatomi, og i sin professionelle udformning, er det en kunstart. På dette kursus vil du lære de grundlæggende behandlingsteknikker og vil efterfølgende være i stand at give en basisbehandling og løsnen af hele kroppen. Kurset henvender sig til alle – uanset om du i forvejen arbejder med behandling og ønsker at lære nogle nye teknikker, eller f. eks er underviser i kampkunst og ønsker at lære enkle massageteknikker – eller måske blot har et ønske om at lære det grundlæggende i en massageform, så du kan foretage en hjemmebehandling.

Sæsonstart kontinuerlig Taiji undervisning:
Jeg skal også lige nævne, at vi starter sæsonen op igen med første træningsgang torsdag 7. september kl. 18. Alle er velkomne – begyndere som øvede. Træningen vil som de foregående år foregå i Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 55, (B-lokalet 1.ste sal), 2860 Søborg. Du kan læse mere her.

Workshops/kurser efterår/vinter 2017:

9. – 10. september 10.00. – 17.00: Tai Chi instruktør/intensive (fuldt booked)
16. september 10.00. – 14.00: Taijiruler og standing
23. september 10.00. – 14.00: Grounding og sensitivitet
24. september 10.00. – 13.00: Tai Chi introduktionsworkhop
30. september 10.00. – 14.00: Workshop skulder/skulderbælte
7. – 8. oktober Qi Gong uddannelse (fuldt booked)
14. oktober 10.00. – 13.00: Qi Gong workshop (Emei Qi Gong)
15. oktober 11.00. – 14.00: Workshop Vifteform (Huong underviser)
21. – 22. oktober 10.00. – 17.00: Tai Chi instruktør/intensive (fuldt booked)
26. oktober 15.00. – 16.30 Træning Vifteform (Huong underviser)
28. oktober 10.00. – 14.00:  Workshop bækken, lænd og hofte – særligt fokus på iliopsoas
29. oktober 10.00 – 14.00: Workshop Stokform m. partnerøvelser
4. november 10.00. – 14.00: Workshop meditation
5. november 10.00. – 14.00:  Workshop sunde fødder
18. november 10.00. – 17.00: Tai Chi instruktør/intensive (fuldt booked)
19. november 10.00. – 14.00: Workshop Standing meditation og åndedræt. Særligt fokus på Qi – opbygge og sænke.
2. – 3. december 10.00. – 17.00. Kursus Tuina massage
16. december 10.00. – 17.00. Tai Chi instruktør/intensive (fuldt booked)

August hilsner
Torben